De Heidelbergse Catechismus (NL)

Vraag 57: Welke troost geeft u de opstanding van het vlees?
Antwoord Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus opgenomen zal worden1, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal worden2.