Preken die Spreken
  Zoeken op: Woord - Bijbeltekst - Thema - Predikant  
 

Taal

 
  Preken die Spreken wordt gesponsord door:Justo Webdiensten  

Download NBG-51 conventie (1988) MS-Word woordenboek

Bij het schrijven van een theologisch stuk (of een stuk theologie) in de vorm van een preek, een inleiding of artikel, ontkom je niet aan de naamgeving in de bijbel en keuzes rond de schrijfwijze. Bijvoorbeeld:

Ezau of Esau? Matthéus of Matteüs? Bethlehem of Betlehem? Colossenzen of Kolossenzen? Sinaï of Sinai? Nebukadnesar, Nebukadnezar of Nebukadnessar? Tessalonisenzen of Tessalonicenzen? Zefanja of Sefanja? Jacobus of Jakobus? Kaparnaüm of Kafarnaüm?

Het hanteren van een conventie met betrekking tot bijbelse persoons- en plaatsnamen heeft zo zijn voordelen. Niet alleen vanuit redactioneel gezichtspunt (Preken die Spreken!). Maar zeker ook op vlakken als: duidelijkheid, consequent en correct gebruik van de betreffende naam en van het geheel van namen, recht doen aan de originele naam, zoeken en vinden op internet, enzovoort.

Ik hoop met onderstaande een hulpmiddel aan te bieden voor de spellingscontrole van theologische teksten in MS-Word; het is gebaseerd op de NBG-51 conventie van 1988.

Neem voor meer informatie contact op met Richard Vos of met het redactie-adres van het Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Vertalen (zie box onderaan deze pagina).

Instructies voor download en installatie

 • Download de woordenboek-bestanden:
  PdS_NBG51.dic - Woordenboek voor MS-Word97+, bevat bijbelse persoons- en plaatsnamen.
  PdS_NBG51_ext.dic - Woordenboek voor MS-Word97+, bevat onder andere nieuwtestamentische bijbelse woorden. Is bedoeld als aanvulling op woordenboek PdS_NBG51.dic.
 • Plaats de deze bestanden in de directory waar de woordenboek-bestanden voor MS-Word (*.dic) resideren.
  Voorbeeld-directories:
  - "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Proof".
  - "C:\Documents and Settings\%Gebruikersnaam%\Application Data\Microsoft\Proof".
 • Open MS-Word.
 • Open menu 'Tools' / 'Extra', kies menu-item 'Options' / 'Opties'.
dict_PdS_NBG51_options (10K) Het woordenboek 'CUSTOM.DIC' is hier het woordenboek waaraan via de spellingscontrole nieuwe woorden kunnen worden toegevoegd.
 • Klik op de knop 'Dictionaries...' / 'Woordenboeken'.
 • Indien de nieuwe woordenboeken er automatisch bij staan, dan hoeft u beiden slechts nog aan te vinken.
  Indien de nieuwe woordenboeken er niet bij staan, klik dan op de knop 'Add...' / 'Toevoegen...' om dan eerst de woordenboeken toe te voegen. (Via 'Browse' / 'Verkennen' zijn de woordenboeken te selecteren in de folder waar de nieuwe woordenboeken zijn opgeslagen bij het downloaden.)
dict_PdS_NBG51_custom (7K)
 • Bevestig uw handelingen door op de knop 'Ok' te klikken.
 • Controleer of de spellingscontrole tijdens typen aan staat.
 • Bevestig nogmaals door op de knop 'Ok' te klikken.

MS-Word zal nu bij de spellingscontrole ook gebruik maken van de toegevoegde woordenboeken. Een rechtermuisklik op een bijbelse naam die rood gegolfd onderstreept is, opent een contextmenu met een spellingssuggestie.

dict_PdS_NBG51_example (4K)

Indien u in het verleden bijbelse persoons- en plaatsnamen toegevoegd heeft (door bijvoorbeeld gebruik te maken van toevoegen via de spellingscontrole) aan het eigen woordenboek (CUSTOM.DIC) die afwijken van de NBG-51 conventie, dan kan dit bij spellingscontrole tot het volgende leiden:

Bij bijbelse persoons- en plaatsnamen die niet voorkomen in
1. MS-Word woordenboeken (*.lex);
2. aanpasbare woordenboeken (*.dic, bijv. CUSTOM.DIC)
3. het gedownloade woordenboek met NBG-51 conventie (1988) (PdS_NBG51.dic)
kunnen vanuit MS-Word suggesties gedaan worden vanuit bovenstaande woordenboeken. Met als gevolg dat gegeven suggesties kunnen afwijken van de NBG-51 conventie, of dat zich onder gegeven suggesties doublures bevinden (er worden dan vanuit verschillende woordenboeken dezelfde suggesties gedaan).

U kunt besluiten om bijbelse persoons- en plaatsnamen uit het eigen woordenboek (CUSTOM.DIC) te verwijderen. Aanvullingen op PdS_NBG51.dic kunt u toevoegen aan PdS_NBG51_ext.dic of CUSTOM.DIC.

Om het woordenboek PdS_NBG51.dic samen te stellen en geschikt te maken voor spellingscontrole vanuit MS-Word is gebruik gemaakt van:

Bijbelse Namen: lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen. 5e druk.
1988 - Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem / Belgisch Bijbelgenootschap, Brussel

Deze lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen werd opgesteld door de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap in de door hen overeengekomen spelling.
Redactie-adres: Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Vertalen, Postbus 620, 2003 RP Haarlem. 5e druk nbg 510-0.5M-88

Bijbelse namen: lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen / (opgesteld door de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap). - Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap; Brussel: Belgisch Bijbelgenootschap
isbn 90-6126-510-X / siso 223.9 udc 801.1:((801.313+801.311):22) nugi 632

Terug naar

border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar

 
 
Neem je tijd voor God.