Inleiding op de prekenserie Daniël

Thema: Gods Koninkrijk en de machten
Tekstgedeelte(n): Daniël 1; Daniël 2: 1-49; Daniël 3; Daniël 4; Daniël 5; Daniël 6; Daniël 7 : 9-28; Daniël 9: 1-19
Door: Ds. D. Griffioen (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Amsterdam-Centrum)
Gehouden te: Amsterdam-Centrum in 2001; e.a.p.
Opmerking RJCV: De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen:
Daniël - 1: God laat Daniël als kind van Gods Koninkrijk leven tussen de machten,
Daniël - 2: Onze God de Allerhoogste heerst over astrologen en wereldheersers,
Daniël - 3: Geloof overwint het geweld,
Daniël - 4: Eindelijk op de knieën gebracht...,
Daniël - 5: Indrukwekkend beschreven en pijnlijk gewogen,
Daniël - 6: Een volhardende bidder tot God tegenover gevaarlijke leeuwen,
Daniël - 7: De Mensenzoon tegenover de beesten met hun streken,
Daniël - 8: Bidden om wat God beloofd heeft.
Extra:

Bij Deel 5: Sheet 'Mené Teqél Ufarsin'

Bij Deel 2 en Deel 7: Schematisch overzicht van het boek Daniël is met vriendelijke toestemming overgenomen uit: Tj. Boersma, 1977. De bijbel is geen puzzelboek. J. Boersma B.V., Enschede (p. 171).

Klik om te vergroten [ printen op sheet van A4-formaat ]

Beste internetter,

In de preken komt duidelijk naar voren hoe God omziet naar zijn volk tijdens de ballingschap. Ook als individuele Israëlieten als Daniël en zijn vrienden leven in een uiterst geïsoleerde positie aan het hof in Babel.
Het persoonlijke appèl klinkt door in het indringende voorbeeld van Daniël dat tot ons komt. Het heeft me sterk getroffen hóe dicht Daniël bij ons staat. Op aansprekende wijze worden jong en oud in deze tijd opgeroepen om de Here te dienen in de situatie waarin wij gesteld zijn. Durf een Daniël te zijn, durf alleen te staan!
De preken zijn - uiteraard - gedateerd. Dat geldt wel speciaal voor de preek over Daniël 4, die als een 'gelegenheidspreek' op de eerste zondag na 11 september 2001 gehouden is. Ik heb er geen bezwaar tegen als de vindingrijke preeklezer de voorbeelden en 'toepassingen' actualiseert.
Alle lezers wens ik veel genoegen met deze preken.
Het schema uit het boek van ds. Tj. Boersma De bijbel is geen puzzelboek vind ik zeer inzichtgevend in de structuur van het boek Daniël. Het is ingescand en bijgevoegd.

Dirk Griffioen
Duivendrecht, 19 april 2002

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar