Samenvatting bij: Een nieuw verbond, of: méér van hetzelfde

Thema: Een nieuw verbond, of: méér van hetzelfde (periode voor Kerst)
Tekst: Jeremia 31: 31-34
Tekstgedeelte(n): Jeremia 30: 18 - 31: 40
Door: Ds. J. Glas (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Maastricht)
Gehouden te: Almelo op 20 december 1998
Extra: Samenvatting

Een beter verbond

Iets nieuws
Het volk in ballingschap hoort dat God een keer zal brengen in hun lot. Prachtig staat dat geschreven in Jeremia 30 en 31: ze zullen terugkeren naar hun land. Ze zullen hun land weer opbouwen. Het land zal z'n vruchten geven en er zal weer vreugde zijn. En dat allemaal vanwege Gods liefde.

Twijfels
Toch kunnen er twijfels zijn over zo'n terugkeer. Wie garandeert dat het daarna niet opnieuw mis zal gaan? Dat het volk zich weer zal afkeren van z'n God? Dat het weer in ballingschap zal gaan?

Niet een ander verbond
Daarom sluit God een nieuw verbond (vers 31). Het nieuwe van dat verbond wordt heel sterk benadrukt (vers 32). Toch is het niet een ander verbond. Want:
1) dezelfde God die het volk Israël bij de hand nam om het uit Egypte te leiden, zal het volk ook uit de ballingschap leiden (vers 32);
2) dezelfde verbondsformule als toen, die ook later zal klinken (Openbaringen 21: 3), klinkt ook nu (slot vers 33: Ik zal hen tot een God zijn, zij zullen Mij tot een volk zijn);
3) het gaat om dezelfde belofte (vergeving van zonden, vers 34b) en om dezelfde eis (Hem kennen, vers 34a en Hem gehoorzamen, vers 33).

Wel een vernieuwing
Als het geen ander verbond is dat God sluit, waarin zit dan het nieuwe? Omdat het volk van zijn kant het verbond had verbroken, moet het volk worden versterkt. Het nieuwe zit niet in hardere eisen, maar in een intensievere zorg.

Wereld van vandaag
Zo moeten we de komst van Christus uitleggen en de uitstorting van de heilige Geest. Wij mogen partner zijn in een nieuw verbond. Onze mogelijkheden voor vergeving van zonden, het kennen van God en het schenken van gehoor aan zijn woorden zijn enorm toegenomen. Dat is belangrijk voor ons vandaag. We zuchten als we de wereld zien oprukken in de kerk. We vragen ons af hoe we ons daartegen kunnen weren. Het antwoord is: we zijn lid van een nieuw, een beter verbond. Een beter verbond, mag nooit tot betere excuses leiden.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar