Begeleider bij Vertrouwen in God

Thema: Vertrouwen in God is een levensstijl
Tekst: Lucas 12: 31-32
Tekstgedeelte(n): Lucas 12: 1-34
Door: Ds. J. Haveman (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Hattem-Noord)
Gehouden te: Wijnjewoude op 16 februari 2003 (i.v.m. Toerustingsweekend 2003); Roodeschool op 16 februari 2003
Behoort bij preek: Luc12

Bespreekpunten

  1. Geef je oordeel over het thema: Vertrouwen in God is een levensstijl
  2. Wat betekent het voorbeeld van de raven en leliën voor je?
  3. Hoe kun je in je leven van alle dag laten zien dat je op God vertrouwt?
  4. Hoe kijk je aan tegen het verband van eigen verantwoordelijkheid / zelf werken en vertrouwen op God?
  5. Wat merk je op van de radicaliteit van het leven met de Here, bij jezelf, bij mensen om je heen? Welke weerstanden / moeiten kunnen er op dit punt zijn?
  6. Welke dingen neem je je voor je eigen leven met God en naaste voor na het onderwijs uit Lucas 12? Probeer ze zo concreet mogelijk te noemen en leg ze ook in gebed aan de Here voor.

Bijbelleesrooster

Maandag

Johannes 7: 14- 24

 

Johannes 7: 17 - hoe wordt hier het verband gelegd tussen geloof en levensstijl?

Dinsdag

Psalm 34

 

Psalm 34: 8 - over welk vertrouwen gaat het hier en wat betekent dat voor jou?

Woensdag

Romeinen 5: 1-11

 

Romeinen 5: 1-2 - hoe sterkt dit je vertrouwen?

Donderdag

Filippenzen 4: 1-9

 

Filippenzen 4: 6-7 - hoe moet je omgaan met zorgen?

Vrijdag

Filippenzen 4: 10-20

 

Filippenzen 4: 13 - probeer je in te denken wat dit betekent en maak het dan eens concreet voor je eigen leven

Zaterdag

Romeinen 8: 31-39

 

Romeinen 8: 32 - wat voor invloed heeft zo'n tekst in je leven?

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar