Inleiding op de prekenserie Matteüs 1-2 - Gods woord wordt waar bij Jezus

Thema: Matteüs 1-2 - Gods woord wordt waar bij Jezus: de Beloofde is er.
Tekstgedeelte(n): Deel 1: Matteüs 1: 1-16; Matteüs 1: 17
Deel 2: Jesaja 7: 1-17; Matteüs 1: 18-25
Deel 3: Deuteronomium 4: 1-20; Matteüs 2: 1-12
Deel 4: Exodus 4: 18-23; Hosea 11: 1-6; Matteüs 2: 13-15
Deel 5: Genesis 35: 16-20; Jeremia 31: 15-22
Deel 6: Jesaja 53: 1-7; Matteüs 2: 13-18; Matteüs 2: 19-23
Door: Ds. H. Drost (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Houten)
Gehouden van: 20 december 1998 t/m 21 februari 1999
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van de andere delen gelezen worden. Deze prekenserie over Matteüs 1-2 bestaat uit:
1: Mat01v17 - Het oude testament laat zien dat Jezus komt (Adventstijd)
2: Mat01v22 - In Christus komt God zelf (Kerst)
3: Mat02v09 - God roept astrologen uit de wereld (Kerst)
4: Mat02v14 - De uittocht uit Egypte (Periode na Kerst)
5: Mat02v17 - Rachel is niet te troosten!
6: Mat02v19 - God leidt Zijn Zoon terug naar het land Israël (Periode na Kerst)

Beste lezer,

Deze preken over Matteüs 1-2 gaan met name over de verhouding van het Oude en Nieuwe Testament. Vergis ik me niet, dan is in onze tijd òf (weer) onderwaardering van het Oude Testament òf men komt met een uitleg die geen recht doet aan het geschiedeniskarakter van het Oude Testament.

Wanneer je in het begin van het evangelie van Matteüs leest hoe het Nieuwe Testament het Oude Testament waardeert en uitlegt leer je veel over omgang met de bijbel, over de God van de bijbel.

Dat was mijn vreugde bij studie en preken. Ik wens u die van harte toe.

H. Drost
Haren, 27 april 1999

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar