Begeleider bij: Jozua en Kaleb (Deel 1: Durf je nog?)

Thema: Vertrouwen op God, leert je andere verhoudingen in een harde werkelijkheid zien
Tekst: Numeri 13: 27 - 14: 9
Tekstgedeelte(n):

Numeri 13 - 14: 9

Door: B. van Veen (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Lisse-Voorschoten)
Gehouden te: Lisse en Voorschoten op 16 juli 2000
Behoort bij preek: Num13v27

Preeksamenvatting

Zie je geloven, naar de kerk gaan, je inzetten als christen, nog wel zitten? Er is veel waardoor je ontmoedigd kunt raken. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament (Hebreeën 3-4; 1 Korintiërs 10; Judas 1: 5) wordt de gemeente van Jezus Christus aangemoedigd te leren van wat er beschreven is in Numeri 13-14. In enkele diensten hopen we hierbij stil te staan. Vandaag bij het appel dat komt van twee verkenners die tegen de meerderheid in niet de moed lieten zakken, maar het helemaal zagen zitten.

Vertrouwen op God, leert je andere verhoudingen in een harde werkelijkheid zien

1. De harde werkelijkheid

Twaalf verkenners bevestigen dat het beloofde land prachtig is. Maar tegelijk onneembaar, dat is de harde werkelijkheid, zeggen tien van hen. Het noemen van volkennamen lijkt genoeg om onrust onder het hele volk op te wekken. De weg naar Gods belofte lijkt onbegaanbaar. Hoe is dat vandaag? Haken niet veel christenen af, of raken teleurgesteld en verbitterd in de kerk? Kaleb probeert een ander geluid te laten horen, maar hij wordt overstemd. De tien anderen zetten hun sombere verhaal kracht bij met sterke overdrijving. Leugens, waar Gods tegenstander graag gebruik van maakt. Na een slapeloze nacht komt het volk zover dat het onder een andere leider terug wil naar Egypte. Let op de ontwikkeling van de zonde. Van geen oog voor God, komt het tot een niet willen zien van God. Van angst voor onbekende machten, gevoed door leugens, komt het tot beschuldiging van en openlijke opstand tegen God. Er klinkt een waaromvraag aan God. Zo'n vraag is niet verkeerd, wel het invullen van een antwoord met daarin een keihard ontkennen van Gods liefde. Het volk lijkt liever terug naar slavernij te willen, dat is zoals een hond teruggaat naar zijn braaksel (2 Petrus 2: 22). Mozes en Aäron vallen in een nederige ootmoedige houding neer voor God. De twee ooggetuigen Jozua en Kaleb staan oog in oog met de harde werkelijkheid van geloofsgenoten die keihard tegen God ingaan en zijn dienaren dreigen aan te pakken. Ze beseffen het gevaar. Voor wie zou je nu werkelijk bang moeten zijn? (Vergelijk: Matteüs 10: 28). Deze twee lijken voor mensen niet bang. Nog steeds niet. Zij zien meer dan de harde werkelijkheid.

2. De machtige God

Opnieuw klinkt een loflied op het land. God heeft belooft het land te geven (vergelijk: vers 2). Besef je dat je een gevende God hebt? Hoe vaak denken wij niet dat wij zelf alle oplossingen moeten aandragen, alles zelf moeten doen en in de hand houden? God geeft niet automatisch. De houding van opstand, staat Gods hulp in de weg. Allereerst roepen de twee op tot een andere houding. Besef wie God is! Juist dat besef laat je ook anders kijken naar je problemen die voor jou gevoel te groot zijn. God is met ons! Nee, dat kun je niet gebruiken om allerlei eigen plannen door te drukken. Luister naar wat God je belooft. Jezus heeft gezegd met ons te zijn tot aan de voleinding van de wereld (Matteüs 28). Als je Hem wilt dienen, er op uit bent dat Hij bekend gemaakt wordt ook door jouw leven, als je het belang zoekt van zijn gemeente (die Hij vasthoudt; Matteüs 16), dan mag je weten dat Hij achter je staat (vergelijk: 1 Korintiërs 10: 12-13). Het zien van die God, doet Jozua en Kaleb zeggen: onze tegenstanders zijn als een broodje, hun schaduw (bescherming tegen dodelijke zon) is verdwenen (ook al hebben ze sterke steden en grote mannen). Zo'n 45 jaar later lijkt Kaleb onveranderd en neemt de steden van de reuzenkinderen in (Jozua 14-15). (Vergelijk: 1 Samuël 17) God zegt dat Kaleb (Numeri 14: 24) een andere geest heeft en Hem is gevolgd. Je hoeft niet de held uit te hangen die voorop gaat. Het gaat om zien van Hem die zelf voorop gaat. Zo leren wij Jezus volgen (Matteüs 19: 28) op weg naar het Koninkrijk. Zie je Hem? Dan wordt alles anders.


Gesprekspunten


Bijbelleesrooster

Zondag - Een minderheid getuigt tegen de meerderheid in
Numeri 13 - 14: 9

Maandag - Het appel van Mozes op het volk
Deuteronomium 1: 19-33

Dinsdag - Kaleb blijft vertrouwen
Jozua 14: 6-15

Woensdag - Kaleb ziet wat hij geloofde
Jozua 15: 13-19

Donderdag - David, ook uit Juda, gaat in vertrouwen
1 Samuël 17: 31-54

Vrijdag - Op God vertrouwen is leren volgen
Matteüs 19: 16-30

Zaterdag - Leer van de keuzes van toen voor je beslissingen vandaag
1 Korintiërs 10: 1-13

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar